Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων : Υλικό Προηγούμενων Ετών

2005

Αρχείο: Askisi_1_2005.pdf
Μέγεθος: 245.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:48 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 245.13 KB

Αρχείο: Askisi_2_2005.pdf
Μέγεθος: 273.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:48 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 273.01 KB

Αρχείο: Askisi_3_2005.pdf
Μέγεθος: 172.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3 - Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων & Αποθήκες Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 172.74 KB

Αρχείο: Askisi_1_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 262.85 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 262.85 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 389.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 389.82 KB

Αρχείο: Askisi_3_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 246.23 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 246.23 KB

Αρχείο: FinalTest_2005.pdf
Μέγεθος: 232.06 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 232.06 KB

2004

Αρχείο: Askisi_1_2004.pdf
Μέγεθος: 158.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 158.01 KB

Αρχείο: Askisi_2_2004.pdf
Μέγεθος: 191.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 191.78 KB

Αρχείο: Askisi_3_2004.pdf
Μέγεθος: 111.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3 - Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 111.36 KB

Αρχείο: Askisi_1_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 185.30 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 185.30 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 278.62 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 278.62 KB

Αρχείο: Askisi_3_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 163.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 163.50 KB

Αρχείο: FinalTest_2004.pdf
Μέγεθος: 202.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 202.78 KB

2003

Αρχείο: Askisi_1_2003.pdf
Μέγεθος: 137.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 137.41 KB

Αρχείο: Askisi_2_2003.pdf
Μέγεθος: 107.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 107.90 KB

Αρχείο: Askisi_3_2003.pdf
Μέγεθος: 194.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 194.94 KB

Αρχείο: Askisi_1_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 184.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 184.04 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 176.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 176.04 KB

Αρχείο: Askisi_3_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 225.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 225.13 KB

Αρχείο: FinalTest_2003.pdf
Μέγεθος: 232.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 232.17 KB

Αρχείο: FinalTest_2003b.pdf
Μέγεθος: 290.92 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Εξέταση Μαρτίου

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 290.92 KB

2002

Αρχείο: Askisi_1_2002.pdf
Μέγεθος: 121.65 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 121.65 KB

Αρχείο: Askisi_2_2002.pdf
Μέγεθος: 85.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 85.52 KB

Αρχείο: Askisi_3_2002.pdf
Μέγεθος: 81.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 81.94 KB

Αρχείο: Askisi_1_solution_2002.pdf
Μέγεθος: 167.55 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 167.55 KB

Αρχείο: FinalTest_2002.pdf
Μέγεθος: 194.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 194.78 KB

2001

Αρχείο: Askisi_1_2001.pdf
Μέγεθος: 74.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 74.51 KB

Αρχείο: Askisi_2_2001.pdf
Μέγεθος: 119.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 119.41 KB

Αρχείο: Askisi_3_2001.pdf
Μέγεθος: 93.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 93.79 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2001.pdf
Μέγεθος: 226.62 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 226.62 KB

Αρχείο: FinalTest_2001.pdf
Μέγεθος: 130.98 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 130.98 KB

2000

Αρχείο: Askisi_1_2000.pdf
Μέγεθος: 110.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 110.52 KB

Αρχείο: Askisi_2_2000.pdf
Μέγεθος: 81.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 81.24 KB

Αρχείο: Askisi_3_2000.pdf
Μέγεθος: 59.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 59.22 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2000.pdf
Μέγεθος: 126.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 126.19 KB

Αρχείο: Askisi_3_solution_2000.pdf
Μέγεθος: 88.81 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 88.81 KB

Αρχείο: FinalTest_2000.pdf
Μέγεθος: 119.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 119.28 KB