Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10/26/2006 12:00:00 AM Έγινε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ 11/9/2006 12:00:00 AM Έγινε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ (Mέρος 1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ 11/23/2006 12:00:00 AM Έγινε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ (Mέρος 2)

ΆΣΚΗΣΗ 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 12/14/2006 12:00:00 AM Έγινε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΒΔ 12/21/2006 12:00:00 AM Έγινε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΒΔ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ισοδυναµίες µετασχηµατισµών
Μετασχηµατισµοί καθολικών ερωτήσεων σε ερωτήσεις τµηµάτων
Κανόνες για τη βελτιστοποίηση ερωτήσεων
Εύρεση του βέλτιστου πλάνου, µε τη χρήση semi-joins

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝ. ΒΔ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4/26/2007 12:00:00 AM Έγινε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
SQL-1999 5/3/2007 12:00:00 AM Έγινε
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5/3/2007 12:00:00 AM Έγινε ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΔ 5/10/2007 12:00:00 AM Έγινε ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5/17/2007 12:00:00 AM Έγινε ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ