Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Γενικές πληροφορίες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Πέμπτη, 3-6, Νέο Κτίριο ΗΜΜΥ, Αίθουσα 01

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Ασκήσεις

Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Εργασία

Θα δοθεί προαιρετικά θέμα (project) στο οποίο θα δουλέψετε σε ομάδες 1-2 ατόμων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Τελικές Εξετάσεις

Η τελική εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων, των ασκήσεων και του θέματος.

Για όσους επιλέξουν να εκπονήσουν θέμα:
Ασκήσεις: 15%
Θέμα: 25%
Τελικές εξετάσεις: 70%

Στην περίπτωση που δεν επιλέξετε κάποιο θέμα:
Ασκήσεις: 15%
Τελικές εξετάσεις: 85%

Δεν μπορείτε να παραδώσετε ασκήσεις ή θέμα μετά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί, π.χ. 
το καλοκαίρι

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Διδακτέα Ύλη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ 
3. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΒΔ
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. SQL-1999
6. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.
ΣΥΝΟΨΗ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Συγγράμματα

Βιβλίο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Η ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», 2004, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. 

Σημειώσεις: "Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων - Συμπληρωματικές σημειώσεις".

Το βιβλίο όπως και σημειώσεις θα διατίθενται από το Εργαστήριο Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων, Αιθ. 201, Κτίριο Α Γενικών Εδρών. Δεν δικαιούνται βιβλίο όσοι πήραν τον τόμο αυτό στα πλαίσια του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων του 7ου εξαμήνου.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Συνταγή της επιτυχίας

Η συνταγή της επιτυχίας

1.  Διαβάστε την σελίδα με τις γενικές πληροφορίες του μαθήματος.
2.  Φροντίστε να λύνετε και να παραδίνετε εγκαίρως τις ασκήσεις του μαθήματος . Μετά την ημερομηνία παράδοσης της άσκησης συμβουλευτείτε την ενδεικτική λύση που ανακοινώνεται.
3.  Βρείτε έγκαιρα ένα κατάλληλο συνεργάτη με τον οποίο θα κάνετε το θέμα και ξεκινήστε από νωρίς την επίλυση του. Για απορίες απευθυνθείτε έγκαιρα στους βοηθούς του μαθήματος.
4.  Διαβάστε την θεωρία του μαθήματος από τις σημειώσεις, τις διαφάνειες αλλά και το βιβλίο του μαθήματος.
5.  Εγγραφείτε στη λίστα ανακοινώσεων-επικοινωνίας του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Οδηγίες για την εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθήματος.

Κάθε σπουδαστής πρέπει να εγγραφεί σε μια mailing list όπου θα παρουσιάζονται λύσεις αποριών και θέματα του μαθήματος γενικού ενδιαφέροντος. Η εγγραφή στη λίστα γίνεται με βήματα που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του μαθήματος.

http://lessons.dblab.ece.ntua.gr/RESOURCE/L0/471/703.html

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM