Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Αρχείο: Cover.pdf
Μέγεθος: 120.64 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Εξώφυλλο – Περιεχόμενα

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 120.64 KB

Αρχείο: 0_Prologos.pdf
Μέγεθος: 143.40 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Πρόλογος

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 143.40 KB

Αρχείο: 1_Eisagwgi.pdf
Μέγεθος: 195.97 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 195.97 KB

Αρχείο: 2_distributed.pdf
Μέγεθος: 665.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 2. Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 665.78 KB

Αρχείο: 3_SQL99.pdf
Μέγεθος: 536.76 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 3. SQL-3

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 536.76 KB

Αρχείο: 4_oo-dbms.pdf
Μέγεθος: 624.35 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 4. Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 624.35 KB

Αρχείο: 5_temporal-db.pdf
Μέγεθος: 400.66 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 5. Χρονικές Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 400.66 KB

Αρχείο: 6_active-db.pdf
Μέγεθος: 550.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 6. Ενεργές Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 550.24 KB

Αρχείο: 7_spatial-db.pdf
Μέγεθος: 609.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 7. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 609.79 KB

Αρχείο: 8_dw-olap.pdf
Μέγεθος: 512.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 8. Αποθήκες Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 512.13 KB

Αρχείο: 9_deductive.pdf
Μέγεθος: 463.16 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κεφάλαιο 9. Επαγωγικές Βάσεις Δεδομένων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 463.16 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Εισαγωγή
[ Τ. Σελλής ]

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε όλα τα κεφάλαια από τις συμπληρωματικές  σημειώσεις που μοιράζονται. Οι σημειώσεις αυτές καλύπτουν τις περισσότερες ενότητες του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM