Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Ασκήσεις

Αρχείο: Askisi_1_2006.pdf
Μέγεθος: 165.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
[ Γιάννης Ρούσσος ]

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σχετικές με συντονισμό δοσοληψιών.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 165.87 KB

Αρχείο: Askisi_2_2006.pdf
Μέγεθος: 217.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
[ Γιάννης Ρούσσος ]

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σχετικές με σχεδίαση και επεξεργασία ερωτήσεων σε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 217.36 KB

Λύσεις των Ασκήσεων

Αρχείο: Askisi_1_solution_2006.pdf
Μέγεθος: 292.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης
[ Γιάννης Ρούσσος ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 292.52 KB

Αρχείο: Askisi_2_solution_2006.pdf
Μέγεθος: 375.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
[ Γιάννης Ρούσσος ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 375.96 KB

Εργασία (project)

Αρχείο: Project_Location_Density.pdf
Μέγεθος: 192.68 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
ΕΥΡΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
[ Κώστας Πατρούμπας (kpatro@dblab.ece.ntua.gr) ]

Περίληψη: Δυναμικός προσδιορισμός των περιοχών του επιπέδου όπου παρατηρείται υψηλή πυκνότητα θέσεων μεγάλου αριθμού αντικειμένων που κινούνται διαρκώς.

Άτομα: 1-2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 192.68 KB

Αρχείο: Project-partialist.pdf
Μέγεθος: 117.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Partialist: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
[ Στέφανος Σουλδάτος (stef@dblab.ece.ntua.gr) ]

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη, σχεδίαση και μερική υλοποίηση διαπροσωπείας για τη διαχείριση μερικώς ορισμένων δενδρικών ερωτήσεων. Η υλοποίηση του πλήρους συστήματος μπορεί να αποτελέσει θέμα διπλωματικής εργασίας.

Άτομα: 1

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 117.96 KB

Αρχείο: Project_Survey.pdf
Μέγεθος: 109.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
[ Γιάννης Ρούσσος (iroussos@dblab.ece.ntua.gr) ]

Βιβλιογραφική μελέτη και σύνταξη αναφοράς (survey report) σε ένα από τα θέματα που θα εξεταστούν στο μάθημα.

Άτομα: 1-2

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM Μέγεθος αρχείου: 109.88 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Γενικές Πληροφορίες για την Εργασία
[ Τ. Σελλής ]

Το θέμα για το μάθημα Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων είναι προαιρετικό. Για όσους το επιλέξουν, ο βαθμός του θέματος προσφέρει μέχρι 2.5 μονάδες στο τελικό βαθμό του μαθήματος. Μπορεί να γίνει ατομικά ή από ομάδες δύο-τριών ατόμων.

Ξεκινά με την επιλογή από σας ενός θέματος. Μια λίστα με προτεινόμενα θέματα ακολουθεί. Είσαστε ελεύθεροι να διαλέξετε κάποιο άλλο θέμα, αλλά χρειάζεται τότε να μας δώσετε μια γραπτή πρόταση με το τι θέλετε να ασχοληθείτε και να πάρετε την έγκρισή μας για να προχωρήσετε.

Πρέπει να αποφασίσετε μέχρι τις 26 Ιανουαρίου αν θα κάνετε θέμα, και αν ναι ποιο θα είναι το αντικείμενο. Όσοι(ες) ενδιαφέρονται για διπλωματική εργασία, το θέμα μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί σε διπλωματική.

Για κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα, επικοινωνείστε με το μέλος του Εργαστηρίου που αναγράφεται το όνομά του.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:47 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/18/2007 2:11:04 PM