Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Επαναληπτική εξέταση

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/10 στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα 0.1.10 του κτ. Ηλεκτρολόγων.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 (extra) εξέταση στο μάθημα Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

 Σύμφωνα με την Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολόγιου 2006-07 που αποφασίσθηκε
από τη Σχολή (http://acadinfo.central.ntua.gr/gram/anakoin.nsf/anakoinel?openpage)
και συγκεκριμένα στο εδάφιο (η), αναφέρεται ότι

Στους φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων (7) και έχουν
ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία θα δοθεί δυνατότητα εξετάσεων
μετά το τέλος των αναπληρώσεων του χειμερινού εξαμήνου.


Μετά από επικοινωνία με την διοίκηση της Σχολής σας ενημερώνω ότι


α) Θα δοθεί η δυνατότητα εξέτασης στο μάθημα Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
   μέσα στο διάστημα 4-15 Ιουνίου
 


β) άν κάποιος επιθυμεί να πάρει μέρος στην εξέταση πρέπει
   1) να στείλει ΑΜΕΣΑ ένα e-mail στο erato@dblab.ece.ntua.gr στο οποίο να δηλώνει
      ότι επιθυμεί να πάρει μέρος στο διαγώνισμα, τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλει
      και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή
   2) να φέρει μέχρι τις 23/5 στην κ. Ερατώ Κυριακοπούλου, Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων,
      2ο όροφο πάνω από το κυλικείο Γενικών εδρών (Αιθ. 201) τα παρακάτω
      - βεβαίωση από τη Γραμματεία ότι δεν οφείλει πάνω από 7 μαθήματα
      - επιστολή του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί
        (εναλλακτικά ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να μου στείλει mail στο timos@dblab.ece.ntua.gr)


   Στις 23/5 θα οριστικοποιηθεί η λίστα αυτών που δικαιούνται να δώσουν την εξέταση.
 


γ) Στις 25/5 θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της εξέτασης, και λίγο αργότερα η αίθουσα.
 


Τ. Σελλής

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Παράδοση Project

Η παράδοση των projects για το μάθημα θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου.

1. Θα στέλνετε το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω email) στο «iroussos@dblab.ece.ntua.gr».
2. Θα σας ενημερώνουμε κατά πόσο χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις ή όχι και όταν θα έχετε ολοκληρωμένη την εργασία, θα μας τη φέρνετε και σε έντυπη μορφή.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Αναρτήθηκε η λύση της 2ης άσκησης
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Αναρτήθηκε η 2η άσκηση

Μπορείτε να κατεβάσετε την 2η άσκηση από τη σχετική σελίδα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Υλικό με σύντομη ιστορική αναδρομή

Μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Παραδόσεις", στην πρώτη διάλεξη (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) υλικό με ιστορική αναδρομή για τις βάσεις δεδομένων

Αρχείο: antistoixisi_ylhs.pdf
Μέγεθος: 113.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Αντιστοίχιση ύλης διαλέξεων και κεφαλαίων βιβλίου και τεύχους σημειώσεων

Δείτε εδώ την αντιστοίχιση της ύλης διαλέξεων και κεφαλαίων βιβλίου και τεύχους σημειώσεων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Τελική βαθμολογία κανονικής περιόδου

Δείτε στην ενότητα "Ασκήσεις- Εργασίες --> Εξετάσεις - Βαθμολογία" τη τελική βαθμολογία κανονικής περιόδου.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Βαθμολογία Ασκήσεων, Θέματος και Κανονικής Εξέτασης

Δείτε στην ενότητα "Ασκήσεις- Εργασίες --> Εξετάσεις - Βαθμολογία" τη βαθμολογία των ασκήσεων και της κανονικής εξέτασης.

Αρχείο: YLH.pdf
Μέγεθος: 86.07 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Ύλη για την κανονική εξέταση

Δείτε την ύλη για την κανονική εξέταση του μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Αναρτήθηκαν οι εργασίες (projects) του μαθήματος

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες και να τις κατεβάσετε από τη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου του μαθήματος.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Αναρτήθηκε η 1η άσκηση

Μπορείτε να κατεβάσετε την 1η άσκηση από τη σχετική σελίδα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Οδηγίες για την εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθήματος.

Για να γραφτείτε στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθήματος πρέπει να γίνετε πρώτα μέλος του συστήματος και κατόπιν να δηλώσετε την εγγραφή σας στο μάθημα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αναλυτικά:

  1. Εγγραφή ως νέο μέλος του συστήματος του εργαστηρίου εδώ
    (Εάν έχετε ήδη λογαριασμό μέλους στο portal του εργαστηρίου από κάποιο άλλο μάθημα
     μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε απ' ευθείας στο βήμα 2)
  2. Δήλωση εγγραφής στο μάθημα εδώ

Η αίτηση για εγγραφή στο μάθημα θα πρέπει να γίνει δεκτή από τους υπεύθυνους του μαθήματος. Θα ειδοποιηθείτε σχετικά με email.

Η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθήματος χρησιμοποιείται για αποστολή ανακοινώσεων (πέρα των ανακοινώσεων που υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος) και δεν είναι δυνατή η αποστολή email εκ μέρους σας. Εάν θέλετε να στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση, χρησιμοποιείστε το email που δίνεται στην περιγραφή του μαθήματος για επικοινωνία.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Ανακοινώσεις διαθέσιμες μέσω τεχνολογίας RSS

Όι ανακοινώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες σε μορφή XML/RSS στη σελίδα:

  http://lessons.dbnet.ntua.gr/context/lessonannouncementsrss.asp?cnode=471&clang=0


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον RSS Reader της επιλογής σας.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
10/26/2007 Καλό εξάμηνο