Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
4/22/2019
Skip Navigation Links : Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων : Υλικό Προηγούμενων Ετών

2009-2010

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2009-2.pdf
Μέγεθος: 62.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 21, 2010
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_2_2009.pdf
Μέγεθος: 85.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 21, 2010
Άσκηση 3 - Εξόρυξη δεδομένων
Αρχείο: Askisi_3_2009.pdf
Μέγεθος: 166.84 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 21, 2010
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_2009_solution-2.pdf
Μέγεθος: 134.54 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 21, 2010
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2009-5.pdf
Μέγεθος: 106.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 24, 2010
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_2009_solution-1.pdf
Μέγεθος: 108.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 21, 2010
Κανονική εξέταση
Αρχείο: Final Test 2009-2010.pdf
Μέγεθος: 184.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, October 26, 2010

2008-2009

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2008-1.pdf
Μέγεθος: 163.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_2_2008-1.pdf
Μέγεθος: 157.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Άσκηση 3 - Αποθήκες Δεδομένων και SQL99
Αρχείο: Askisi_3-4.pdf
Μέγεθος: 81.07 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2008-1.pdf
Μέγεθος: 294.75 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2008-1.pdf
Μέγεθος: 119.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2008-1.pdf
Μέγεθος: 155.31 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2008-09-final0.pdf
Μέγεθος: 142.43 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 25, 2009

2007-2008

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2007-1.pdf
Μέγεθος: 162.34 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_2_2007-1.pdf
Μέγεθος: 171.84 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008
Άσκηση 3 - Αποθήκες Δεδομένων και SQL99
Αρχείο: Askisi_3_2007-1.pdf
Μέγεθος: 151.88 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2007-1.pdf
Μέγεθος: 271.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2007-1.pdf
Μέγεθος: 275.49 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2007-1.pdf
Μέγεθος: 307.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, October 12, 2008

2006-2007

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2006-1.pdf
Μέγεθος: 165.87 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

Περιλαμβάνονται δύο ασκήσεις σχετικές με σχεδίαση και επεξεργασία ερωτήσεων σε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων.

Αρχείο: Askisi_2_2006-1.pdf
Μέγεθος: 217.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2006-1.pdf
Μέγεθος: 292.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2006-1.pdf
Μέγεθος: 375.96 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: final-2006-07-kanoniki-1.pdf
Μέγεθος: 228.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008

2005-2006

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2005.pdf
Μέγεθος: 245.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_2_2005.pdf
Μέγεθος: 273.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3 - Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων & Αποθήκες Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_3_2005.pdf
Μέγεθος: 172.74 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 262.85 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 389.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2005.pdf
Μέγεθος: 246.23 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2005.pdf
Μέγεθος: 232.06 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007

2004-2005

Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών
Αρχείο: Askisi_1_2004.pdf
Μέγεθος: 158.01 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2 - Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_2_2004.pdf
Μέγεθος: 191.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3 - Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: Askisi_3_2004.pdf
Μέγεθος: 111.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 185.30 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 278.62 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2004.pdf
Μέγεθος: 163.50 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2004.pdf
Μέγεθος: 202.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007

2003-2004

Άσκηση 1
Αρχείο: Askisi_1_2003.pdf
Μέγεθος: 137.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2
Αρχείο: Askisi_2_2003.pdf
Μέγεθος: 107.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3
Αρχείο: Askisi_3_2003.pdf
Μέγεθος: 194.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 184.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 176.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2003.pdf
Μέγεθος: 225.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2003.pdf
Μέγεθος: 232.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Εξέταση Μαρτίου
Αρχείο: FinalTest_2003b.pdf
Μέγεθος: 290.92 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007

2002-2003

Άσκηση 1
Αρχείο: Askisi_1_2002.pdf
Μέγεθος: 121.65 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2
Αρχείο: Askisi_2_2002.pdf
Μέγεθος: 85.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3
Αρχείο: Askisi_3_2002.pdf
Μέγεθος: 81.94 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 1ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_1_solution_2002.pdf
Μέγεθος: 167.55 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2002.pdf
Μέγεθος: 194.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007

2001-2002

Άσκηση 1
Αρχείο: Askisi_1_2001.pdf
Μέγεθος: 74.51 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2
Αρχείο: Askisi_2_2001.pdf
Μέγεθος: 119.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3
Αρχείο: Askisi_3_2001.pdf
Μέγεθος: 93.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2001.pdf
Μέγεθος: 226.62 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2001.pdf
Μέγεθος: 130.98 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007

2000-2001

Άσκηση 1
Αρχείο: Askisi_1_2000.pdf
Μέγεθος: 110.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 2
Αρχείο: Askisi_2_2000.pdf
Μέγεθος: 81.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Άσκηση 3
Αρχείο: Askisi_3_2000.pdf
Μέγεθος: 59.22 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 2ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_2_solution_2000.pdf
Μέγεθος: 126.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Λύση 3ης άσκησης
Αρχείο: Askisi_3_solution_2000.pdf
Μέγεθος: 88.81 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Κανονική Εξέταση
Αρχείο: FinalTest_2000.pdf
Μέγεθος: 119.28 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007