Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων : Σύνδεσμοι : Μηχανές αναζήτησης δημοσιεύσεων

Μηχανές αναζήτησης δημοσιεύσεων

M. LEY: dblp "Computer Science Bibliography"
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
ACM: Digital Library
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Scirus Scientific Search Engine
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007
Citeseer
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 18, 2007