Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
4/22/2019

Επικοινωνία

Τίμος Σελλής Διδάσκων Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 772-1601, E-mail: timos-at-dblab.ece.ntua.gr
Ιωάννης Βασιλείου Διδάσκων Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 772-2526, E-mail: yv-at-cs.ntua.gr
Γιώργος Σκούμας Βοηθός Διδασκαλίας Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 6875433, E-mail: db2-assist( at )dblab.ece.ntua.gr
Γιώργος Τσατσανίφος Βοηθός Διδασκαλίας Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-1402, E-mail: db2-assist-at-dblab.ece.ntua.gr

Γενικές πληροφορίες

Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Δευτέρα 17.15 - 20.00
Νέο Κτίριο ΗΜΜΥ, Αίθουσα 005

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 23, 2011
Φροντιστήρια

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί ένα πλήθος φροντιστηρίων με σκοπό την κατανόηση της θεωρίας μέσω της επίλυσης ασκήσεων. Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των φροντιστηρίων θα ανακοινωθούν μέσα στο εξάμηνο.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Ασκήσεις


Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Εργασία

Θα δοθεί προαιρετικά θέμα (project) στο οποίο θα δουλέψετε σε ομάδες 1-2 ατόμων.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Τελικές Εξετάσεις


Η τελική εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων, των ασκήσεων και του θέματος.

Για όσους επιλέξουν να εκπονήσουν θέμα:
Ασκήσεις: 15%
Θέμα: 25%
Τελικές εξετάσεις: 70%

Στην περίπτωση που δεν επιλέξετε κάποιο θέμα:
Ασκήσεις: 15%
Τελικές εξετάσεις: 85%

Δεν μπορείτε να παραδώσετε ασκήσεις ή θέμα μετά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί, π.χ. 
το καλοκαίρι
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Διδακτέα Ύλη

Εισαγωγή
Συντονισμός Δοσοληψιών
Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων
SQL-1999
Αποθήκες Δεδομένων
Χρονικές και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
Εξόρυξη Δεδομένων
Ρεύματα Δεδομένων
Column-oriented Βάσεις Δεδομένων
MapReduce & Νεφελώδης Υπολογισμός

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Συγγράμματα

Στοιχεία από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ

Μάθημα [3189]: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βιβλίο [12392]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Silberschatz, Korth, Suda

Βιβλίο [12187]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B.

Βιβλίο [12807125]: Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes Επίσης διατίθεται δωρεάν τεύχος σημειώσεων μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος ή από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ (http://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11119934,bookType:ProfessorNotes/0).

Οι σημειώσεις θα διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Εργαστήριο Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων, Αιθ. 201, Κτίριο Α Γενικών Εδρών.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, November 12, 2011
Συνταγή της επιτυχίας

Η συνταγή της επιτυχίας

1.  Διαβάστε την σελίδα με τις γενικές πληροφορίες του μαθήματος.
2.  Φροντίστε να λύνετε και να παραδίνετε εγκαίρως τις ασκήσεις του μαθήματος . Μετά την ημερομηνία παράδοσης της άσκησης συμβουλευτείτε την ενδεικτική λύση που ανακοινώνεται.
3.  Βρείτε έγκαιρα ένα κατάλληλο συνεργάτη με τον οποίο θα κάνετε το θέμα και ξεκινήστε από νωρίς την επίλυση του. Για απορίες απευθυνθείτε έγκαιρα στους βοηθούς του μαθήματος.
4.  Διαβάστε την θεωρία του μαθήματος από τις σημειώσεις, τις διαφάνειες αλλά και το βιβλίο του μαθήματος.
5.  Εγγραφείτε στη λίστα ανακοινώσεων-επικοινωνίας του μαθήματος.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 02, 2010
Οδηγίες για την εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθήματος.

Κάθε σπουδαστής θα πρέπει να πάει στη σελίδα του μαθήματος http://courses.dbnet.ntua.gr/el/proxvrhmena_uemata_basevn_dedomenvn.html και να κάνει login με τον κωδικό του στο NTUA (central). Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσει το μπλε κουμπί (ανθρωπάκι) δίπλα από το ονομά του και η αίτησή του θα καταχωρηθεί.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το email της σχολής, μπορείτε μετά την εγγραφή σας να δώσετε ένα διαφορετικό email επικοινωνίας κάνοντας click στο "Όνομα χρήστη" πού έχετε δώσει.

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, October 20, 2010