Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
4/22/2019

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε όλα τα κεφάλαια από τις συμπληρωματικές σημειώσεις που μοιράζονται. Οι σημειώσεις αυτές καλύπτουν τις περισσότερες ενότητες του μαθήματος.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Εξώφυλλο – Περιεχόμενα
Αρχείο: Cover.pdf
Μέγεθος: 120.64 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Πρόλογος
Αρχείο: 0_Prologos.pdf
Μέγεθος: 143.40 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Αρχείο: 1_Eisagwgi.pdf
Μέγεθος: 195.97 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 2. Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: 2_distributed.pdf
Μέγεθος: 665.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 3. SQL-3
Αρχείο: 3_SQL99.pdf
Μέγεθος: 536.76 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 4. Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: 4_oo-dbms.pdf
Μέγεθος: 624.35 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 5. Χρονικές Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: 5_temporal-db.pdf
Μέγεθος: 400.66 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 6. Ενεργές Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: 6_active-db.pdf
Μέγεθος: 550.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 7. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων
Αρχείο: 7_spatial-db.pdf
Μέγεθος: 609.79 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 8. Αποθήκες Δεδομένων
Αρχείο: 8_dw-olap.pdf
Μέγεθος: 512.13 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007
Κεφάλαιο 9. Επαγωγικές Βάσεις Δεδομένων
Αρχείο: 9_deductive.pdf
Μέγεθος: 463.16 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 20, 2007