Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Εργασία (project)

Γενικές Πληροφορίες για την Εργασία
[ Τ. Σελλής ]

Το θέμα για το μάθημα Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων είναι προαιρετικό.  Για όσους το επιλέξουν, ο βαθμός του θέματος προσφέρει μέχρι 2.5 μονάδες στο τελικό βαθμό του μαθήματος.  Μπορεί να γίνει ατομικά ή από ομάδες δύο ατόμων.  Ξεκινά με την επιλογή από σας ενός θέματος.  Είσαστε ελεύθεροι να διαλέξετε το θέμα, αλλά χρειάζεται τότε να μου δώσετε μια γραπτή πρόταση με το τι θέλετε να ασχοληθείτε και να πάρετε την έγκρισή μου για να προχωρήσετε.

 

Πρέπει να αποφασίσετε μέχρι τις 23/1/2012 αν θα κάνετε θέμα, και αν ναι ποιο θα είναι το αντικείμενο.  Όσοι(ες) ενδιαφέρονται για διπλωματική εργασία, το θέμα μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί σε διπλωματική.

 

Η εργασία θα είναι μια Βιβλιογραφική μελέτη και σύνταξη αναφοράς (survey report) σε ένα από τα θέματα που εξετάζονται στο μάθημα (ενδεικτικά θέματα): 

α.      Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Υψηλής Διαθεσιμότητας

β.      Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων

γ.      Συντονισμός σε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

δ.      Ανάνηψη σε Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων

ε.       Αποθήκες Βάσεων Δεδομένων (Data Warehouses)

στ.    XML και Βάσεις Δεδομένων

ζ.       Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)

η.      Cloud Computing και Βάσεις Δεδομένων

θ.      RDF και Βάσεις Δεδομένων 

ι.       Νέες αρχιτεκτονικές βάσεων δεδομένων (column stores, data streams) 

 Κάποιο άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει

Για το κάθε προτεινόμενο θέμα, θα αναζητήσετε βιβλιογραφία και θα την μελετήσετε ώστε να συντάξετε μια αναφορά περίπου 15-20 σελίδες που θα παραθέτει στοιχεία από την βιβλιογραφία που διαβάσατε και θα καταλήγει σε μια συγκριτική αξιολόγηση, κριτική, κλπ.  Μερικά ενδεικτικά θέματα από το ακαδ. έτος 2010-2011 ακολουθούν (κάποια από αυτά πιθανά να μπορούν να δοθούν και φέτος, θα ενημερωθούν προς αυτό όσοι ενδιαφέρονται για την ανάλογη θεματολογία).

Η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας θα ανακοινωθεί αργότερα, και θα είναι μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Αναζητώντας με λέξεις - κλειδιά σε Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
[ Αναστάσιος Αρβανίτης ]

Βιβλιογραφική επισκόπηση τεχνικών και συστημάτων που έχουν προταθεί για την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (keyword-based) σε σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων.

Άτομα 2

Αρχείο: anarv - Keyword-based searching on relational data-1.pdf
Μέγεθος: 89.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Συστήματα Συστάσεων για Σχεσιακά Δεδομένα
[ Αναστάσιος Αρβανίτης ]

Βιβλιογραφική επισκόπηση συστημάτων που έχουν προταθεί για τη δημιουργία συστάσεων σε σχεσιακά συστήματα βάσεων δεδομένων.

Άτομα 1-2

Αρχείο: anarv - Recommendations on relational data 2.pdf
Μέγεθος: 88.65 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Προβολή και Πλοήγηση σε Αποτελέσματος Αναζήτησης σε RDF Δεδομένα
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των τεχνικών που εφαρμόζονται για την παραγωγής περίληψης αποτελεσμάτων (snippet) και όψεων (facets).

Άτομα 1-2

Αρχείο: bikakis - Facet.pdf
Μέγεθος: 86.27 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης σε Linked Data Περιβάλλον
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των τεχνικών για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε Linked Data περιβάλλον.

Άτομα 1-2

Αρχείο: bikakis - LinkedData-1.pdf
Μέγεθος: 94.90 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη Μεθόδων Λήψης Απόφασης με Πολλαπλά Κριτήρια μέσω Ερωτημάτων Κορυφογραμμής
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και σύγκριση των μεθόδων λήψης απόφασης με πολλαπλά κριτήρια (multi-criteria decision making) μέσω ερωτημάτων κορυφογραμμής (skyline queries).

Άτομα 1-2

Αρχείο: bikakis - SL-1.pdf
Μέγεθος: 96.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Σημασιολογία της Γλώσσας Ερωτήσεων SPARQL
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και της σημασιολογίας της γλώσσας ερωτήσεων του Σημασιολογικού Ιστού SPARQL.

Άτομα 1

Αρχείο: bikakis - sparql-3.pdf
Μέγεθος: 106.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Χαλάρωση SPARQL ερωτήσεων
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των τεχνικών που εφαρμόζονται για την χαλάρωση (relaxation) ερωτήσεων οι οποίες έχουν εκφραστεί με την γλώσσα SPARQL.

Άτομα 1-2

Αρχείο: bikakis - SPARQLrELAX.pdf
Μέγεθος: 74.19 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Βελτιστοποίηση XQuery ερωτήσεων
[ Νίκος Μπικάκης ]

Βιβλιογραφική μελέτη και καταγραφή των τεχνικών που εφαρμόζονται για την βελτιστοποίηση ερωτήσεων οι οποίες έχουν εκφραστεί με την γλώσσα XQuery.

Άτομα 1-2

Αρχείο: bikakis - XQueryOPTl-1.pdf
Μέγεθος: 91.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη σχετική με τα RDF stores
[ Γιώργος Τσατσανίφος ]

Μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις αποθήκες RDF.

Άτομα 1

Αρχείο: gtsat - rdf-project.pdf
Μέγεθος: 62.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Διαχείριση δεδομένων με αβεβαιότητα
[ Κώστας Πατρούμπας ]

Βιβλιογραφική επισκόπηση των μεθόδων αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Άτομα 1

Αρχείο: kpatro - Patroumpas_Managing_Uncertain_Data.pdf
Μέγεθος: 79.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη τεχνικών και εργαλείων παραγωγής, συλλογής και αξιοποίησης διαδικτυακών μεταδεδομένων σε RDFa
[ Γιάννης Λιαγούρης ]

Βιβλιογραφική επισκόπηση και συγκριτική παρουσίαση τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη συλλογή και την αξιοποίηση RDFa μεταδεδομένων (metadata) στον παγκόσμιο ιστό.

Άτομα 1

Αρχείο: liagos - rdfa.pdf
Μέγεθος: 50.34 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη σχετική με την ανωνυμοποίηση δεδομένων με μικρή απώλεια πληροφορίας
[ Όλγα Γκουντούνα ]

Μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την προστασία της ιδιωτικότητας σε δημοσιεύσεις δεδομένων και την απώλεια πληροφορίας που εισάγει η διαδικασία ανωνυμοποίησης.

Άτομα 1-2

Αρχείο: olga - DB2_LowLossAnonymization.pdf
Μέγεθος: 76.68 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Διαχείριση της "εξέλιξης" σε ημιδομημένα δεδομένα
[ Θεοδώρα Γαλάνη ]

Μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορά μοντέλα διαχείρισης της "εξέλιξης" για ημιδομημένα δεδομένα.

Άτομα 1

Αρχείο: theodora - ergasia.pdf
Μέγεθος: 221.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη των εφαρμογών της Θεωρίας της Πληροφορίας στη Διαχείριση Δεδομένων
[ Θανάσης Βεργούλης ]

Βιβλιογραφική Μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται ιδέες από το πεδίο της Θεωρίας της Πληροφορίας στο χώρο της Διαχείρισης Δεδομένων.

Άτομα 1-2

Αρχείο: vergoulis - information theory-1.pdf
Μέγεθος: 66.53 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη Τεχνολογιών Ευρετηριοποίησης για Ακολουθιακά Δεδομένα με Χρήση q-grams
[ Θανάσης Βεργούλης ]

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των σημαντικότερων σύγχρονων τεχνικών που χρησιμοποιούν q-grams για να υποβοηθήσουν την αναζήτηση υποακολουθιών σε ακολουθιακές βάσεις δεδομένων.

Άτομα 1-2

Αρχείο: vergoulis - qgrams.pdf
Μέγεθος: 76.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012
Μελέτη των Τεχνολογιών Αναγνώρισης Ανεπιθύμητης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
[ Θανάσης Βεργούλης ]

Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική μελέτη των τρέχουσων τεχνολογιών για τον εντοπισμό ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Άτομα 1

Αρχείο: vergoulis - spam.pdf
Μέγεθος: 75.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, January 12, 2012