Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
6/18/2018

Ασκήσεις

Ασκήσεις

Όλες οι ασκήσεις παραδίδονται το αργότερο την ημέρα παράδοσης στη διάλεξη ή μέχρι τις 19.30 της ίδιας ημέρας στη θυρίδα του κ. Σελλή.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 30, 2011
Άσκηση 1 - Συντονισμός Δοσοληψιών & Επαναφορά σε Λειτουργία

Περιλαμβάνονται τρεις ασκήσεις με θέμα τον Συντονισμό Δοσοληψιών και την Επαναφορά σε Λειτουργία.
Ημερομηνία παράδοσης: Δευτέρα 19/11/2012

Αρχείο: Exercise_DB2_01_2012.pdf
Μέγεθος: 118.47 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 05, 2012