Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
5/27/2018

Διάλεξη 06

ΚατάστασηΈγινε
Ημερομηνία11/19/2012 12:00:00 AM
ΠεριγραφήΑντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, Αντικειμενο-σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (SQL-1999)

Υλικό Διαλέξεων

Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων
[ Π. Βασιλειάδης ]

Βασικές έννοιες αντικειμενοστρεφούς μοντέλου
Ταυτότητα αντικειμένου
Ενθυλάκωση
Τύποι και Κλάσεις
Collection Types – Σύνθετα Αντικείμενα
Κληρονομικότητα
Ορισμοί και παραδείγματα
ODMG-93

Αρχείο: LECTURE_OODBMS-1.pdf
Μέγεθος: 403.41 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2012
Αντικειµενο-Σχεσιακές Βάσεις Δεδοµένων
[ Π. Βασιλειάδης ]

Επανάληψη αντικειµενοστρεφών εννοιών
Μικρή εισαγωγή στο νέο SQL:1999 στάνταρτ
Τύποι Ορισµένοι από τον Χρήστη
∆ιακριτοί τύποι - Distinct Types
Αφηρηµένοι τύποι - Abstract Data Types (ADTs)
Τύποι γραµµών - Row Types
Τύποι αναφοράς - Reference Types
Ιεραρχίες Τύπων και Πινάκων
Περαιτέρω δυνατότητες

Αρχείο: Lecture07_2004-2.pdf
Μέγεθος: 302.56 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2012
Συμπληρωματικές Διαφάνειες
[ Α. Κομνηνός, Πανεπιστήμιο Πατρών ]

Οι διαφάνειες αυτές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση αντικειμενοσχεσιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων (ORACLE, Postgres)

Αρχείο: oodb(1).pdf
Μέγεθος: 588.52 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2012