Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
5/27/2018

Διάλεξη 04

ΚατάστασηΈγινε
Ημερομηνία11/5/2012 5:00:00 PM
ΠεριγραφήΚατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, μέρος Α

Υλικό Διάλεξης

Κατανεμημένες ΒΔ, μέρος Α
Αρχείο: Distributed-Parallel-1.pdf
Μέγεθος: 480.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, November 20, 2010
Κατανεμημένες ΒΔ -- Εισαγωγή, Σχεδιασμός (Παλιές διαφάνειες)
[ Τίμος Σελλής ]

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Γιατί κατανεμημένες
∆ιαφάνεια στην κατανομή
Είδη κατάτµησης µιας κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων
Οριζόντια κατάτµηση (horizontal fragmentation)
Κάθετη κατάτµηση (vertical fragmentation)
Μεικτή κατάτµηση (mixed fragmentation)

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Κατάτµηση
Οριζόντια Κατάτµηση
Παραγόµενη οριζόντια κατάτµηση
Κάθετη και Μεικτή Κατάτµηση
Τοποθέτηση τµηµάτων

Αρχείο: 2004_2005_LECTURE_04-3.pdf
Μέγεθος: 382.17 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, November 20, 2010
Κατανεμημένες ΒΔ -- Επεξεργασία Ερωτημάτων (Παλιές διαφάνειες)
[ Τίμος Σελλής ]

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Ισοδυναµίες µετασχηµατισµών
Μετασχηµατισµοί καθολικών ερωτήσεων σε ερωτήσεις τµηµάτων
Κανόνες για τη βελτιστοποίηση ερωτήσεων
Εύρεση του βέλτιστου πλάνου, µε τη χρήση semi-joins

Αρχείο: 2004_2005_LECTURE_05-3.pdf
Μέγεθος: 357.89 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, November 20, 2010