Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018
Skip Navigation Links : Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA) : Διαλέξεις (Λίστα Διαλέξεων) : Σύνοψη Διαφανειών σχετικά με Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα

Σύνοψη Διαφανειών σχετικά με Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα

ΚατάστασηΕκκρεμεί
Ημερομηνία10/15/2012 12:00:00 AM

Υλικό Διαλέξεων

Αρχείο: Part 2 - Technology Infrastructure - Summary 2010.pdf
Μέγεθος: 9.02 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 12, 2012
Σύνοψη Διαφανειών σχετικά με Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα -

Ημ. Εισαγωγής: 11/7/2008 9:05:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/12/2012 5:52:36 PM Μέγεθος αρχείου: 9.02 MB