Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
5/24/2018

Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις

ΚατάστασηΕκκρεμεί
Ημερομηνία10/22/2012 12:00:00 AM
Περιγραφή- Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση & Διαδικασίες
(Business Process Reengineering)