Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
10/22/2021

Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις

ΚατάστασηΈγινε
Ημερομηνία10/1/2012 12:00:00 AM

Υλικό Διαλέξεων

Αρχείο: Part 1 B - Introduction - IS and Businesses 2012.pdf
Μέγεθος: 3.23 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις

Ημ. Εισαγωγής: 10/14/2008 4:51:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/1/2012 5:47:01 PM Μέγεθος αρχείου: 3.23 MB