Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
10/21/2019

Γενικές Πληροφορίες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Τετάρτη 14:45-17:30, Αίθουσα 2, Ν.Κτ. Ηλεκτρολόγων

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 21, 2007
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων, των ασκήσεων και του θέματος. Το άριστα στις γραπτές εξετάσεις είναι 7, στις ασκήσεις 1.5, και στο θέμα 2.5.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/21/2007 10:28:35 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Τελικές Εξετάσεις

Η τελική εξέταση γίνεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Ασκήσεις

Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στην διάρκεια του μαθήματος. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλες οι ασκήσεις και τα θέματα που θα μοιρασθούν θα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Εργασία

Θα δοθεί θέμα (project) στο οποίο θα δουλέψετε σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίνονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Κάθε σπουδαστής πρέπει να εγγραφεί σε μια mailing list όπου θα παρουσιάζονται λύσεις αποριών και θέματα του μαθήματος γενικού ενδιαφέροντος. Η εγγραφή στη λίστα γίνεται με βήματα που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του μαθήματος.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες αναπαράστασης, διαχείρισης  παραστάσεων (οντολογιών, εννοιακών γράφων) και εξαγωγής συμπερασμάτων και στη μεθοδολογία ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων και συστημάτων γνώσης. Συμπληρωματικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα στοιχεία και τα συστατικά της φυσικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση απεικόνιση της γνώσης και την άντληση δεδομένων, σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας.  Τέλος, έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των παραπάνω στον Σημασιολογικό Ιστό.
Το μάθημα εμπίπτει στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και για το λόγο αυτό συνδέεται άμεσα με το μάθημα «Τεχνητή Νοημοσύνη» του 7ου εξαμήνου.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:01 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM