Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
10/21/2019

Συμπληρωματικές σημειώσεις διαλέξεων

Αρχείο: Introduction_to_DL.pdf
Μέγεθος: 409.37 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές
[ Γ. Στοΐλος ]

Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν μία εισαγωγή στη σύνταξη και τη σημασιολογία των βασικών εκφραστικών Περιγραφικών Λογικών, περιγράφοντας και κάποιους βασικούς αλγόριθμους συλλογιστικής με Περιγραφικές Λογικές. Καλύπτουν τις διαλέξεις 5 και 6.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 409.37 KB

Αρχείο: Introduction-to-RDF-OWL.pdf
Μέγεθος: 381.09 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 21, 2007
Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό
[ Γ. Στοΐλος ]

Στις σημειώσεις αυτές παρουσιάζονται οι γλώσσες RDF και OWL, οι οποίες έχουν προταθεί ως γλώσσες αναπαράστασης γνώσης για το Σημασιολογικό Ιστό. Αναλύεται η σύνταξη των γλωσσών αυτών και επιπλέον παρουσιάζεται η σημασιολογία τους.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/21/2007 10:31:15 AM Μέγεθος αρχείου: 381.09 KB

Αρχείο: applic.zip
Μέγεθος: 17.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Εφαρμογές Ενοποιητικής Γραμματικής
[ Y. Maistros ]

Η γρμματικές {a^n b^n}, {a^n b^n c^n}
και μια απλή γραμματική για την ελληνική γλώσσα
σε περιβάλλον PC Patr

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 17.39 KB

Αρχείο: pcp097a9.zip
Μέγεθος: 499.48 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
PcPatr
[ Stephen McConnel ]

Υλοποίηση του φορμαλισμού PATR II για MS Windows

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 499.48 KB

Αρχείο: NLP-Files.zip
Μέγεθος: 43.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Γραμματικές - Συντακτοί Αναλυτές - Εφαμογές σε Prolog (DCG)
[ Covington ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 43.29 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
PC-PATR Reference Manual

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM

Αρχείο: UG-Prolog.zip
Μέγεθος: 1.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Συναρτήσεις υλοποίησης Patr II σε Prolog - εφαρμογή
[ S. Potamianos - Y. Maistros ]

Στο συμπιεσμένο αρχείο περιέχονται:
Οι συναρτήσεις "Unification_routines.pl" που υλοποιούν τον φορμαλισμό Patr II σε Prolog.
Μια εφαρμογή: η γραμματική "grammar.pl".

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 1.38 KB