Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
6/18/2018
Skip Navigation Links : Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική : Βοηθητικά Web Links : Παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

Παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Eliza and the Turing Test

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:04 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Try Eliza on-line

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:04 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM