Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
10/21/2019
Skip Navigation Links : Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική : Βιβλιογραφία και Συγγράμματα

Βιβλιογραφία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 07, 2008
Τεχνητή Νοημοσύνη - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση
[ Russell and Norvig ]

Κλειδάριθμος, 2004

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:03 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/7/2008 6:59:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 07, 2008
Natural Language Processing for Prolog Programmers
[ Michael A. Covington ]

Prentice Hall, 1994

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:03 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/7/2008 6:57:46 PM