Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική
10/21/2019

Ασκήσεις

Αρχείο: askisi1.pdf
Μέγεθος: 165.32 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Πρώτη Άσκηση - Αναπαράσταση γνώσης
[ Τ. Σελλής ]

Ημερομηνία παράδοσης 27 Ιουνίου 2007

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 165.32 KB

Αρχείο: askisi2.pdf
Μέγεθος: 106.18 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Περιγραφικές Λογικές
[ Γ. Στάμου ]

Ημερομηνία παράδοσης 27 Αυγούστου 2007

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 106.18 KB

Αρχείο: 2007-09-06_MachnineTranslation.pdf
Μέγεθος: 43.60 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Τρίτη Άσκηση - Μηχανική Μετάφραση Αριθμητικών (προαιρετική)
[ Γ, Μαΐστρος ]

Η Άσκηση μπορεί να παραδοθεί μέχρι και το πέρας της εαρινής εξεταστικής περιόδου.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 43.60 KB

Θέμα

Αρχείο: thema.pdf
Μέγεθος: 90.39 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, February 07, 2008
Θέμα
[ Γ. Στάμου ]

Ημερομηνία παράδοσης 15/10/2007

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 2/7/2008 6:46:01 PM Μέγεθος αρχείου: 90.39 KB

Λύσεις Ασκήσεων

Αρχείο: Lysh Askhshs 2.pdf
Μέγεθος: 230.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Λύση Άσκησης 2
[ Γ. Στάμου ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 230.58 KB

Αρχείο: Lysh Askhshs 1.pdf
Μέγεθος: 117.57 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Λύση Άσκησης 1
[ Γ. Στάμου ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 5:43:54 PM Μέγεθος αρχείου: 117.57 KB