Βάσεις Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Σύνδεσμοι

Διαδικτυακοί Τόποι Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Microsoft SQL Server

http://www.microsoft.com/sql/

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Oracle

http://www.oracle.com/database/

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
PostgreSQL

http://www.postgresql.org/

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
MySQL

http://www.mysql.com/

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM