Βάσεις Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Σημειώσεις Διαλέξεων

Σημειώσεις Διαλέξεων

Αρχείο: Part 1.1 - Introduction.pdf
Μέγεθος: 393.99 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Εισαγωγή
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 1.1 - Introduction.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 393.99 KB

Αρχείο: Part 1.2 - Data Modeling and Database Development.pdf
Μέγεθος: 814.73 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 1.2 - Data Modeling and Database Development.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 814.73 KB

Αρχείο: Part 1.3 - The Relational Model.pdf
Μέγεθος: 428.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Σχεσιακό Μοντέλο
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 1.3 - The Relational Model.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 428.24 KB

Αρχείο: Part 2.1 - SQL.pdf
Μέγεθος: 236.25 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισμός
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 2.1 - SQL .pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 236.25 KB

Αρχείο: Part 2.2 - SQL DLL and QBE.pdf
Μέγεθος: 334.32 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Ορισμός Βάσεων Δεδομένων με SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE)
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 2.2 - SQL DLL and QBE.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 334.32 KB

Αρχείο: Part 2.3 - DB Design and Normalization.pdf
Μέγεθος: 290.46 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων και Κανονικοποίηση (Normalization)
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 2.3 - DB Design and Normalization.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 290.46 KB

Αρχείο: Part 3.1 - File Systems.pdf
Μέγεθος: 885.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων - Φυσικός Σχεδιασμός – Αποθήκευση Εγγραφών
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 3.1 - File Systems.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 885.58 KB

Αρχείο: Part 3.2 - Physical design - Access Methods.pdf
Μέγεθος: 565.73 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Δομές Ευρετηρίων, B-Δέντρα, Κατακερματισμός, Φυσικός Σχεδιασμός για Βάσεις Δεδομένων
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 3.2 - Physical design - Access Methods.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 565.73 KB

Αρχείο: Part 4.1 - Query Processing.pdf
Μέγεθος: 362.08 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Επεξεργασία και Εκτέλεση Ερωτήσεων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 4.1 - Query Processing.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 362.08 KB

Αρχείο: Part 4.2 - Query Optimization.pdf
Μέγεθος: 403.23 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Βελτιστοποίηση Ερωτήσεων σε Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
[ καθ. Ιωάννης Βασιλείου ]

Part 4.2 - Query Optimization.pdf

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM Μέγεθος αρχείου: 403.23 KB