Βάσεις Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]


 • Δευτέρα, 8:45-10:30, Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων, Κτίριο HMMY.

 • Πέμπτη, 8:45-10:30, Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων, Κτίριο HMMY.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Ασκήσεις
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Κάθε σπουδαστής πρέπει να παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν στη διάρκεια του μαθήματος. Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που θα δίνονται μαζί με τις ασκήσεις.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Εργασία
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Θα δοθεί θέμα (υλοποίηση εφαρμογής σε Εμπορικό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων) στο οποίο θα εργαστείτε σε ομάδες (2 ή 3 ατόμων).

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Τελικές Εξετάσεις
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Βαθμολογία
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

O τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των ασκήσεων, της εργασίας και των τελικών εξετάσεων.
Ασκήσεις: 20%
Εργασία: 30%
Τελικές Εξετάσεις: 60%
Σύνολο: 11 μονάδες.
Για να περάσετε ο βαθμός των τελικών εξετάσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 4/10.
...

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Mail λίστα Μαθήματος - Οδηγίες Εγγραφής
[ Πάνος Γεωργαντάς ]

Στη mail λίστα του μαθήματος μπορεί να γραφτεί ο καθένας που παρακολουθεί το μάθημα Βάσεων Δεδομένων. Η λίστα αυτή έχει ένα όνομα (db1_2006) και αντιστοιχεί σε κάποιο email (db1_2006@dblab.ece.ntua.gr), στο οποίο αν σταλεί mail, αυτό πηγαίνει σε όλους τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα για ό,τι απορίες έχετε ή για ό,τι νομίζετε πως αφορά όλους όσους παρακολουθούν το μάθημα.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Διδακτέα Ύλη
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]


 1. Εισαγωγή
 2. Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων και Μοντέλα Δεδομένων
 3. Σχεσιακό Μοντέλο
 4. Η Γλώσσα SQL
 5. SQL DDL - Άλλες Γλώσσες (QBE - Datalog)
 6. Σχεδιασμός Βάσης και Κανονικοποίηση
 7. Δομές Αποθήκευσης - Συστήματα Αρχείων
 8. Β+ Δέντρα και Φυσικός Σχεδιασμός
 9. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων
 10. Σχεσιακές Βάσεις: Υλοποίηση Συστημάτων
 11. Λειτουργικά Θέματα. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Συστήματα

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:50 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM