Βάσεις Δεδομένων
6/18/2018
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων

Μετάφραση του Database Systems Concepts, Korth&Silbershatz, Mc.Graw Hill

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Σημειώσεις Μαθήματος

φωτοτυπημένα κείμενα, διαφάνειες

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:43:00 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:34:37 PM