Βάσεις Δεδομένων
4/22/2019

Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος3.3.26.7
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΠληροφορική
Ροή(Λ) Λογισμικό
Εξάμηνο7o
ΔιδάσκοντεςΚαθ. Γιάννης Βασιλείου
Περιγραφή ΜαθήματοςΣυστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems) και η αρχιτεκτονική τους. Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων. Μοντελοποίηση - Το μοντέλο E-R. Αναφορά στα κλασσικά μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Γλώσσες για Βάσεις Δεδομένων - Η γλώσσα SQL. Συστήματα Αρχείων και Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων. Λογικός Σχεδιασμός και Κανονικοποίηση (normalization). Θέματα Διαχείρισης και Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότητα, κλπ.) Επίκαιρα Θέματα (αντικειμενοστραφή συστήματα, πολυ-συστήματα, συστήματα για προσωπικούς υπολογιστές, XML και Συστήματα Δικτύου, κλπ.)