Βάσεις Δεδομένων
4/22/2019
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Σύνδεσμοι

Διαδικτυακοί Τόποι Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Microsoft SQL Server

http://www.microsoft.com/sql/

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Oracle

http://www.oracle.com/database/

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
PostgreSQL

http://www.postgresql.org/

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
MySQL

http://www.mysql.com/

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008

Εργαλεία κατασκευής ER/Relational διαγραμμάτων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Microsoft Visio

Ημ. Εισαγωγής: 12/17/2007 6:37:41 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 12:36:39 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Dia

Linux, Windows

Ημ. Εισαγωγής: 12/17/2007 6:38:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 12:36:39 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
Kivio

Linux

Ημ. Εισαγωγής: 12/17/2007 6:42:31 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 12:36:39 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 16, 2008
MySQL Workbench

Ημ. Εισαγωγής: 12/17/2007 6:47:25 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/16/2008 12:36:39 PM