Βάσεις Δεδομένων
4/22/2019
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Συμπληρωματικό Υλικό

Συμπληρωματικό Υλικό

Παρουσίαση SQL Server

Οι διαφάνειες από την παρουσίαση που έγινε σχετικά με τον SQL Server.

Αρχείο: sql_server.pdf
Μέγεθος: 517.69 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 13, 2011
Παρουσίαση SQL Server

SQL Server 2005.

Αρχείο: SQL Server 2005 Tutorial.pdf
Μέγεθος: 912.69 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 13, 2011
Εγκατάσταση του MS SQL Server 2005 Developer Edition
Αρχείο: SQL Server 2005 Installation.pdf
Μέγεθος: 438.29 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 13, 2011
Παραδείγματα χρήσης SQL Server

Παραδείγματα προσπέλασης Βάσης Δεδομέων σε περιβάλλον SQL Server 2005 μέσω γλωσσών προγραμματισμού.

Αρχείο: db1_samples.zip
Μέγεθος: 37.02 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, December 13, 2011