Βάσεις Δεδομένων
4/22/2019
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Γενικά Στοιχεία

Γενικά Στοιχεία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
Αρχείο: Outline 12.pdf
Μέγεθος: 247.58 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 08, 2012
Περιεχόμενο Μαθήματος

Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems) και η αρχιτεκτονική τους. Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων. Μοντελοποίηση - Το μοντέλο E-R. Αναφορά στα κλασσικά μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Γλώσσες για Βάσεις Δεδομένων - Η γλώσσα SQL. Συστήματα Αρχείων και Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων. Λογικός Σχεδιασμός και Κανονικοποίηση (normalization). Θέματα Διαχείρισης και Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότητα, κλπ.) Επίκαιρα Θέματα (αντικειμενοστραφή συστήματα, πολυ-συστήματα, συστήματα για προσωπικούς υπολογιστές, XML και Συστήματα Δικτύου, κλπ.)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Ώρες και Αίθουσα Διαλέξεων
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]


 • Δευτέρα, 8:45-10:30, Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων - Αμφιθέατρο 5

 • Πέμπτη, 8:45-10:30, Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων - Αίθουσα  7


 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 12, 2009
Διδακτέα Ύλη
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]


 1. Εισαγωγή
 2. Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων και Μοντέλα Δεδομένων
 3. Σχεσιακό Μοντέλο
 4. Η Γλώσσα SQL
 5. SQL DDL - Άλλες Γλώσσες (QBE - Datalog)
 6. Σχεδιασμός Βάσης και Κανονικοποίηση
 7. Δομές Αποθήκευσης - Συστήματα Αρχείων
 8. Β+ Δέντρα και Φυσικός Σχεδιασμός
 9. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων
 10. Σχεσιακές Βάσεις: Υλοποίηση Συστημάτων
 11. Λειτουργικά Θέματα. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Συστήματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Ασκήσεις
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Κάθε σπουδαστής θα παραδώσει ασκήσεις που θα δοθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος.  

Οι ημερομηνίες παράδοσης θα δίδονται με τα φυλλάδια των ασκήσεων.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, October 09, 2009
Εργασία
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Θα δοθεί θέμα (υλοποίηση εφαρμογής σε Εμπορικό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων) στο οποίο θα εργαστείτε σε ομάδες (2 ή 3 ατόμων).

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Τελικές Εξετάσεις
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Βαθμολογία
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]

O τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των ασκήσεων, της εργασίας και των τελικών εξετάσεων.
Ασκήσεις: 20%
Εργασία: 30%
Τελικές Εξετάσεις: 60%
Σύνολο: 11 μονάδες.
Για να περάσετε ο βαθμός των τελικών εξετάσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 4/10.
...

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Mail λίστα Μαθήματος - Οδηγίες Εγγραφής

Στη mail λίστα του μαθήματος μπορεί να γράφεται όποιος παρακολουθεί το μαθημα Βάσεων Δεδομένων. Η λίστα αυτή έχει ένα όνομα (db1) και αντιστοιχεί σε κάποιο email (db1 @ dblab.ece.ntua.gr). Όποιο email στέλνεται στη διεύθυνση αυτή προωθείται αυτόματα σε όλους τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα. Χρησιμοποιήστε τη λίστα αυτή για ό,τι απορίες έχετε ή για ό,τι νομίζετε πως αφορά όλους όσους παρακολουθούν το μάθημα.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 08, 2012