Βάσεις Δεδομένων
4/22/2019
Skip Navigation Links : Βάσεις Δεδομένων : Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων

Μετάφραση του Database Systems Concepts, Korth & Silbershatz, Mc.Graw Hill

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Θεμελειώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων - Τόμοι Α και Β.

Μετάφραση από τον Καθ. Μ. Χατζόπουλο του: Fundamentals of Database Systems, Elmasri & Navathe

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008
Σημειώσεις Μαθήματος

φωτοτυπημένα κείμενα, διαφάνειες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, October 23, 2008

Βιβλιογραφία  (υποσελίδες)