Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
6/18/2018

Συγγράμματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Management Information Systems Managing The Digital Firm

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:25 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Σημειώσεις Καθηγητή

Φωτοτυπημένα Κείμενα - Διαφάνειες (Διατίθενται στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων και στο Site σε ηλεκτρονικη μορφή)

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:25 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM