Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
6/18/2018

Γενικά Στοιχεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
Ώρες/τόπος διεξαγωγής μαθήματος

 • Διαλέξεις: Πέμπτη 11:45 - 14:30 , Αίθουσα 1.1.29 (Κτήριο Ηλεκτρολόγων)
 • Ασκήσεις: Παρασκευή 11:00 - 13:00 Αίθουσα CAD CAM Τμήματος ΗΜ & ΜΥ(Κτίριο HMMY - 1οs Όροφος)
 • Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:16 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Περιεχόμενα Μαθήματος

  Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί για Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), εκτεταμένα παραδείγματα και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται στοιχεία της Τεχνολογίας των ΠΣ - ειδικά για Αρχιτεκτονικές (πελάτης - εξυπηρετητής, κατανεμημένα συστήματα, κλπ.), Λογισμικό, Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες. Στο τρίτο μέρος, που αποτελεί τον πυρήνα του μαθήματος, εξετάζονται οι τεχνικές και μεθοδολογίες για  ανάπτυξη των ΠΣ.  Μεθοδολογίες Ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ,  Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία Σχεδιασμού - CASE,  Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών εισάγονται και γίνεται χρήση αυτών στο εργαστήριο. Επίσης, αναλύονται σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις (OLAP, Data warehouses, Knowledge Management, Business Intelligence) καθώς και  τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (ERP, e-business, SCM, CRM). Στο τέταρτο μέρος, σημαντικά λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση) αναλύονται με μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Τέλος, αναφέρονται στοιχεία για ολική ποιότητα και τις Κοινωνικές επιπτώσεις χρήσης των ΠΣ.

  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Εργασία

  Θα δοθεί θέμα (project) στο οποίο θα εργαστείτε σε ομάδες (2 ή 3 ατόμων).  Το θέμα θα εκτελεστεί σε εργαστήριο με το εργαλείο ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Oracle JDeveloper.

  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Βαθμολογία

  Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σαν το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων και του θέματος.  Το άριστα στις γραπτές εξετάσεις είναι 6 και στο θέμα 4.

   

  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Τελικές Εξετάσεις


  • Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

  • Η εξέταση - παρουσίαση του θέματος πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.

  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
  Mailing Λίστα του Μαθήματος

  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Συγγράμματα  • Βιβλίο: Management Information Systems Managing  The Digital Firm

                     By K. and J. LAUDON, Prentice Hall – (Ninth Edition)  • Σημειώσεις: Σημειώσεις Καθηγητή (Φωτοτυπημένα Κείμενα - Διαφάνειες) (Διατίθενται στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων και στο Site σε ηλεκτρονικη μορφή)


  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM

  Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
  Συνταγή της επιτυχίας
  [ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]  1. Διαβάστε την σελίδα με τις γενικές πληροφορίες του μαθήματος και παρακολουθήστε τις παραδόσεις του μαθήματος. Ο τόπος και ο χρόνος των παραδόσεων αναγράφετε στη σελίδα αυτή.  2. Βρείτε κατάλληλους συνεργάτες με τους οποίους θα κάνετε το θέμα και ξεκινήστε από νωρίς την επίλυση του. Για οποιεσδήποτε απορίες απευθυνθείτε έγκαιρα στους βοηθούς του μαθήματος.  3. Διαβάστε την θεωρία του μαθήματος από τις σημειώσεις, τις διαφάνειες και το βιβλίο του μαθήματος με πνεύμα κριτικό.  4. Εξοικειωθείτε με τα πρακτικά κομμάτια του μαθήματος όπως είναι η υλοποίηση συστημάτων στο ΣΔΒΔ ORACLE και ο προγραμματισμός σε PL\SQL και ORACLE DEVELOPER 2000.  5. Αν κάνετε όλα τα παραπάνω η επιτυχία είναι εγγυημένη.


  Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:17 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:56 PM