Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
6/18/2018

Διαλέξεις

Εισαγωγή 10/26/2007 4:41:19 PM Έγινε - Εισαγωγή
Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων 10/26/2007 4:41:20 PM Έγινε - Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 10/26/2007 4:41:20 PM Έγινε - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις
Τεχνολογία ΠΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10/26/2007 4:41:21 PM Έγινε - Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware) - Λογισμικό Π.Σ.
Τεχνολογία ΠΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10/26/2007 4:41:21 PM Έγινε - Διοίκηση Δεδομένων και Πληροφοριών
Τεχνολογία ΠΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10/26/2007 4:41:21 PM Έγινε ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τεχνολογία ΠΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ 10/26/2007 4:41:21 PM Έγινε - Τηλεπικοινωνίες
- Client-Server (Πελάτης - Εξυπηρετητής)
- Enterprise-Wide Computing
- Middleware
- Τυποποιήσεις και Ανοικτά Συστήματα
- Παραδείγματα Τυπικών Προϊόντων
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. 10/26/2007 4:41:22 PM Έγινε - Σχεδιασµός (plan). Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστηµάτων - Τάσεις, Μεθοδολογίες Περιβάλλοντα και Εργαλεία Ανάπτυξης
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. 10/26/2007 4:41:22 PM Έγινε - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστηµάτων 10/26/2007 4:41:23 PM Έγινε Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστηµάτων
Θέµατα Ασφαλείας - Διοίκηση Π.Σ. - Διαχείριση Αλλαγής 10/26/2007 4:41:23 PM Εκκρεμεί - Θέµατα Ασφαλείας
- ∆ιοίκηση Π.Σ.
- ∆ιαχείριση Αλλαγής