Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
6/18/2018

Μελέτη Περίπτωσης

Αρχείο: NosokomeiaProject.pdf
Μέγεθος: 258.70 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
CASE STUDY

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Πε.Σ.Υ.Π.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:55 PM Μέγεθος αρχείου: 258.70 KB

Εργασίες

Αρχείο: Pesyp_1_2006.pdf
Μέγεθος: 179.89 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
Θέμα 1

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:
Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί Ασθενείς - Τιμολόγηση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:55 PM Μέγεθος αρχείου: 179.89 KB

Αρχείο: Pesyp_2_2006.pdf
Μέγεθος: 180.82 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 15, 2008
Θέμα 2

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:
Διαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευματινών Ιατρείων - Τιμολόγηση

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/15/2008 5:08:55 PM Μέγεθος αρχείου: 180.82 KB

Παράδειγμα δημιουργίας βάσης

Αρχείο: oradb.jpg
Μέγεθος: 281.21 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Διάγραμμα βάσης

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:23 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM Μέγεθος αρχείου: 281.21 KB

Αρχείο: demo2.sql
Μέγεθος: 10.59 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 19, 2007
Demo Script σε SQL

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:24 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/19/2007 12:13:15 PM Μέγεθος αρχείου: 10.59 KB