Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
4/22/2019

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος3.3.57.9
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΠληροφορική
Ροή(Λ) Λογισμικό
Εξάμηνο9o
ΔιδάσκοντεςΚαθ. Γιάννης Βασιλείου
E-mail επικοινωνίαςiroussos@dblab.ece.ntua.gr
Περιγραφή Μαθήματος

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί για Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), εκτεταμένα παραδείγματα και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται στοιχεία της Τεχνολογίας των ΠΣ - ειδικά για Αρχιτεκτονικές (πελάτης - εξυπηρετητής, κατανεμημένα συστήματα, κλπ.), Λογισμικό, Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες. Στο τρίτο μέρος, που αποτελεί τον πυρήνα του μαθήματος, εξετάζονται οι τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη των ΠΣ. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία Σχεδιασμού - CASE, Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών εισάγονται και γίνεται χρήση αυτών στο εργαστήριο. Επίσης, αναλύονται σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις (OLAP, Data warehouses, Knowledge Management, Business Intelligence) καθώς και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (ERP, e-business, SCM, CRM). Στο τέταρτο μέρος, σημαντικά λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση) αναλύονται με μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Τέλος, αναφέρονται στοιχεία για ολική ποιότητα και τις Κοινωνικές επιπτώσεις χρήσης των ΠΣ.