Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
2/21/2019

Σύνδεσμοι για Oracle 11g

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Documentation Library για Oracle 11g Express Edition (Release 2)

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τoν Oracle 11g ΧΕ (Release 2) τις οποίες θα συζητήσουμε στα πλαίσια του εργαστηρίου. Δείτε οπωσδήποτε τις ενότητες:

- DBA (Βασικές έννοιες διαχείρισης του Oracle Server)
- Developer's Guide (Σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα SQL)

Ημ. Εισαγωγής: 10/23/2008 7:24:59 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:39:14 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Σύντομη εισαγωγή στη γλώσσα PL/SQL

Μια πολύ καλή εισαγωγή στη γλώσσα PL/SQL του Oracle Server. Καλύπτει επαρκώς όλα όσα αναφέραμε στα σχετικά εργαστηριακά μαθήματα.

Ημ. Εισαγωγής: 10/23/2008 7:36:21 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:13:40 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Παραδείγματα χρήσης SQL και PL/SQL στον Oracle Server

Περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα SQL και PL/SQL προγραμμάτων. Θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο από πρακτικής άποψης όταν ξεκινήσετε την υλοποίηση της εξαμ. εργασίας.

Ημ. Εισαγωγής: 1/6/2012 1:49:19 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:18:56 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Documentation Library για Oracle 11g (Release 2)

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε επιπλέoν κείμενα σχετικά με τον Oracle 11g για θέματα που μπορεί να μην καλύπτονται από τους προηγούμενους συνδέσμους.


Προσοχή: Είναι για τον Oracle 11g Enterprise Edition και ορισμένες από τις λειτουργίες δεν υποστηρίζονται στην Express Edition που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Ημ. Εισαγωγής: 10/23/2008 7:40:38 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:17:56 PM

Συνδεσμοι για Oracle JDeveloper 11g

Αρχείο: 1. J2EE Web Development-3.pdf
Μέγεθος: 348.61 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2014
Παρουσίαση J2EE Web Development

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:19:19 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/13/2014 5:25:59 PM Μέγεθος αρχείου: 348.61 KB

Αρχείο: 2. Model-View-Controller Pattern-3.pdf
Μέγεθος: 363.26 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2014
Παρουσίαση Model-View-Controller Pattern

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:19:45 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/13/2014 5:28:01 PM Μέγεθος αρχείου: 363.26 KB

Αρχείο: 3. Introduction to Java Server Faces-3.pdf
Μέγεθος: 405.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 13, 2014
Παρουσίαση Java Server Faces

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:20:15 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/13/2014 5:28:22 PM Μέγεθος αρχείου: 405.67 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Εισαγωγή στον Oracle JDeveloper 11g


Περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη βασική λειτουργικότητα του Oracle JDeveloper 11g μαζί με παραδείγματα για την κατασκευή απλών διαδικτυακών εφαρμογών.

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:21:25 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:27 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Designing and Building Database Tables

Σχεδίαση ΒΔ με τον Jdeveloper - reverse engineer υπάρχουσας ΒΔ

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 2:40:48 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:28 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Building a JPA Application

Δημιουργία EJB από πίνακα(ες), δημιουργία Java service facade και εκτέλεση της εφαρμογής

Ημ. Εισαγωγής: 1/11/2013 5:47:04 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:28 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Building a Simple JSF Application

Κατασκευή απλής JSF εφαρμογής

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:23:49 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Creating JSF Page Navigation

Κατασκευή μηχανισμού JSF πλοήγησης

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:25:04 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Binding a JSF Page to a Managed Bean

Σύνδεση JSF σελίδας με managed bean

Ημ. Εισαγωγής: 1/20/2012 2:27:02 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Using Layout Components

Περιγραφή των Visual Components σε ADF

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 2:38:53 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Installing the Sample Schemas and Establishing a Database Connection

Οδηγίες εγκατάστασης σχημάτων βάσης δεδομένων της Oracle. Τα σχήματα αυτά θα σας διευκολύνουν στην παρακολούθηση των tutorials

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 2:43:57 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Developing Rich Web Applications With Oracle ADF

Κατασκευή Web εφαρμογής με χρήση Oracle ADF Business Components, Oracle ADF Faces Rich Client Components and Oracle ADF Task Flows.

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 2:46:05 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Building a Web Application Using EJB, JPA, and JavaServer Faces

Κατασκευή Web εφαρμογής με χρήση EJB, JPA και JavaServer Faces

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 2:47:15 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 11, 2013
Sequence number in ADF FORM

Ημ. Εισαγωγής: 1/27/2012 3:02:21 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/11/2013 5:47:21 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 24, 2014
Oracle JHeadstart Download Area

Οδηγίες εγκατάστασης του addOn JHeadstart για τον Jdeveloper 11g

Ημ. Εισαγωγής: 1/24/2014 3:24:18 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/24/2014 3:24:18 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 24, 2014
Oracle JHeadstart 11g for ADF

Κατασκευή J2EE εφαρμογής με το Oracle JHeadstart

Ημ. Εισαγωγής: 1/24/2014 3:25:28 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/24/2014 3:25:28 PM

Σύνδεσμοι γενικού περιεχομένου για Oracle και Java

First Course in Database Systems - Oracle Guide

Πολύ καλός οδηγός για αρχάριους χρήστες από το Database Group του Stanford University.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Oracle Database JDBC Developer's Guide
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Free Oracle Training

Περιέχει συνδέσμους σε online tutorials.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012

Προχωρημένα Θέματα PL/SQL

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Κλήση PL/SQL stored procedure που επιστρέφει result set από εφαρμογή γραμμένη σε Java

Ημ. Εισαγωγής: 1/6/2012 2:44:16 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:44:16 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 06, 2012
Κλήση PL/SQL stored procedure που δέχεται ως όρισμα Array μέσα από εφαρμογή γραμμένη σε Java

Ημ. Εισαγωγής: 1/6/2012 2:45:32 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 1/6/2012 2:45:32 PM

Άλλοι Σύνδεσμοι

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 29, 2010
Σύντομα tutorials για μοντελοποίηση με τη γλώσσα UML

Θα σας φανεί χρήσιμο για την σχεδίαση των Use Case ή Activity Diagrams με τα οποία θα περιγράψετε όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος της εξαμ. εργασίας.

Ημ. Εισαγωγής: 11/29/2010 9:30:33 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/29/2010 9:35:24 PM

Αρχείο: Visio_ER_Template.rar
Μέγεθος: 26.03 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, December 01, 2010
MS Visio ER Template

Για όσους χρησιμοποιούν MS Visio και δυσκολεύονται στην κατασκευή του ER διαγράμματος. Το συγκεκριμένο template περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται στο "A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, Database Systems Concepts, 6th edition, McGraw Hill, 2010".

Ημ. Εισαγωγής: 11/29/2010 9:38:20 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 12/1/2010 6:48:32 AM Μέγεθος αρχείου: 26.03 KB