Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
2/21/2019

Συγγράμματα

Βιβλίο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Management Information Systems - Managing The Digital Firm,
By K. and J. LAUDON, Prentice Hall (Ελληνική Μετάφραση)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Σημειώσεις Καθηγητή

Φωτοτυπημένα Κείμενα - Διαφάνειες (Διατίθενται στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων και στη σελίδα του μαθήματος σε ηλεκτρονικη μορφή)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, November 13, 2010