Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
2/21/2019

Επικοινωνία

Ιωάννης Βασιλείου Διδάσκων Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 772-2526/4374, E-mail: yv (at) cs (dot) ntua (dot) gr
Μάριος Κόνιαρης Βοηθός Διδασκαλίας Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-1436, E-mail: mkoniari (at) dblab (dot) ece (dot) ntua (dot) gr
Χριστόδουλος Ευσταθιάδης Βοηθός Διδασκαλίας Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 6875-430, E-mail: cefstathiades(at) dblab (dot) ece (dot) ntua (dot) gr

Γενικά Στοιχεία

Ώρες/Τόπος διεξαγωγής μαθήματος


 • Διαλέξεις: Πέμπτη 11.45-14.30, Ν. Κτ. Ηλεκτρολόγων, Αιθ. 01

 • Εργαστήριο: Παρασκευή 10.15-12.00, Ν. Κτ. Ηλεκτρολόγων, Εργ. Α4

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 05, 2012
Περιεχόμενα Μαθήματος

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί για Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), εκτεταμένα παραδείγματα και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται στοιχεία της Τεχνολογίας των ΠΣ - ειδικά για Αρχιτεκτονικές (πελάτης - εξυπηρετητής, κατανεμημένα συστήματα, κλπ.), Λογισμικό, Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες.

Στο τρίτο μέρος, που αποτελεί τον πυρήνα του μαθήματος, εξετάζονται οι τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη ΠΣ. Εισάγονται μεθοδολογίες Ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία Σχεδιασμού - CASE, Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών και γίνεται χρήση αυτών στο εργαστήριο. Επίσης, αναλύονται σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις (OLAP, Data warehouses, Knowledge Management, Business Intelligence), καθώς και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (ERP, e-business, SCM, CRM).

Στο τέταρτο μέρος, αναλύονται σημαντικά λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση) με μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Τέλος, αναφέρονται στοιχεία για την ολική ποιότητα και τις κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης των ΠΣ.

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Περιεχόμενα Εργαστηρίου

Στο εργαστήριο του μαθήματος παρουσιάζονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση της εξαμηνιαίας εργασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 

- Oracle Server (γενικά στοιχεία, αρχιτεκτονική, εγκατάσταση, διαχείριση)

- Ανάπτυξη εφαρμογών με SQL & PL/SQL στον Oracle Server

- Σχεδίαση και ανάπτυξη JSF ιστοσελίδων με χρήση του περιβάλλοντος Oracle JDeveloper

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διευκόλυνση των φοιτητών στη μελέτη μιας περίπτωσης ανάλυσης και σχεδίασης ενός Πληροφοριακού Συστήματος που συνήθως αντλείται από πραγματικούς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Προσοχή: Το εργαστήριο του μαθήματος έχει καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα και συνεπώς η παρακολούθησή του ΔΕΝ είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές.

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Εργασία

Θα δοθεί θέμα (project) στο οποίο θα εργαστείτε ατομικά ή σε ομάδες (2 ή 3 ατόμων). Το θέμα θα υλοποιηθεί με το εργαλείο ανάπτυξης Oracle JDeveloper. To ΣΔΒΔ που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Oracle 11g (Express Edition).

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμών των γραπτών εξετάσεων και του θέματος.  Το "άριστα" και στις δυο περιπτώσεις είναι πέντε (5).

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Τελικές Εξετάσεις


 • Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

 • Η εξέταση - παρουσίαση του θέματος πραγματοποιείται μια εβδομάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Συγγράμματα


 • Βιβλίο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Management Information Systems - Managing The Digital Firm,  By K. and J. LAUDON, Prentice Hall (Ελληνική Μετάφραση)

 • Σημειώσεις: Σημειώσεις Καθηγητή (Φωτοτυπημένα Κείμενα - Διαφάνειες). Διατίθενται στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων και στη σελίδα του μαθήματος σε ηλεκτρονικη μορφή.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, November 13, 2011
Συνταγή της επιτυχίας
[ Καθ. Γιάννης Βασιλείου ]


 1. Διαβάστε την σελίδα με τις γενικές πληροφορίες του μαθήματος και παρακολουθήστε τις παραδόσεις του μαθήματος. Ο τόπος και ο χρόνος των παραδόσεων αναγράφεται στη σελίδα αυτή.

 2. Βρείτε κατάλληλους συνεργάτες με τους οποίους θα κάνετε το θέμα και ξεκινήστε από νωρίς την επίλυση του. Για οποιεσδήποτε απορίες απευθυνθείτε έγκαιρα στους βοηθούς του μαθήματος.

 3. Διαβάστε την θεωρία του μαθήματος από τις σημειώσεις, τις διαφάνειες και το βιβλίο του μαθήματος με πνεύμα κριτικό.

 4. Εξοικειωθείτε με τα πρακτικά κομμάτια του μαθήματος όπως είναι η υλοποίηση συστημάτων στο DBMS Oracle και ο προγραμματισμός σε PL/SQL και Oracle JDeveloper.

 5. Αν κάνετε όλα τα παραπάνω η επιτυχία είναι εγγυημένη.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 29, 2010