Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
2/21/2019

Διαλέξεις

Εισαγωγή 11/1/2012 11:45:00 AM Έγινε Εισαγωγή
Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων 11/8/2012 12:00:00 AM Έγινε - Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις 11/15/2012 12:00:00 AM Έγινε - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις
Τεχνολογία ΠΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 11/22/2012 12:00:00 AM Έγινε - Υπολογιστές και Συστήματα (Hardware) - Λογισμικό Π.Σ.
ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. 11/29/2012 12:00:00 AM Έγινε Σχεδιασμός (plan) - Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστημάτων
Τάσεις, Μεθοδολογίες Περιβάλλοντα και Εργαλεία Ανάπτυξης
Σύγχρονα Συστήματα και Τάσεις 12/6/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί Σύγχρονα Συστήματα και Τάσεις – Ψηφιακή Επιχείρηση: ERP, CRM, SCM
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. 12/13/2012 12:00:00 AM Εκκρεμεί Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστημάτων
Θέματα Ασφαλείας - Διοίκηση Π.Σ. - Διαχείριση Αλλαγής