Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)
7/7/2020

Πληροφοριακά Συστήματα - Επισκόπηση (ATHENS MBA)

Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΤομέαςΠληροφορικής
ΕξάμηνοΜεταπτυχιακό - Μάθημα Κορμού
Διδάσκοντες(α) Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Τομέας Πληροφορικής, Σχολή Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ., ΕΜΠ.
(β) Καθ. Ηλίας Τατσιόπουλος, Σχολή Μηχ. Μηχ., ΕΜΠ.
E-mail επικοινωνίας(α) yv@cs.ntua.gr
(β) itat@central.ntua.gr
Περιγραφή Μαθήματος

Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί και αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ), εκτεταμένα παραδείγματα, καθώς και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων.

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται στοιχεία της Τεχνολογίας των ΠΣ - ειδικά για Αρχιτεκτονικές (πελάτης - εξυπηρετητής, κατανεμημένα συστήματα, κλπ.), Λογισμικό, Βάσεις Δεδομένων και Τηλεπικοινωνίες.

Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται οι τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη των ΠΣ. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού ΠΣ, Αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες, Εργαλεία Σχεδιασμού - CASE, Πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα του μαθήματος, αναλύονται σημαντικές κατηγορίες Π.Σ. (ERP, SCM, CRM, BI, κλπ) και λειτουργικά θέματα (ανασχεδιασμός - BPR, downsizing, benchmarking, μετάπτωση) με μελέτες περιπτώσεων πραγματικών εφαρμογών. Aναφέρονται στοιχεία για ολική ποιότητα και τις Κοινωνικές επιπτώσεις χρήσης των ΠΣ.

Τέλος, εξετάζονται μέθοδοι Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων.


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7 (τετράωρα)

ΒΙΒΛΙΟ: Management Information Systems (Prentice Hall)
By K. and J. LAUDON
Prentice Hall – International Edition (Tenth Edition - 2006)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤH

Φωτοτυπημένα Κείμενα - Ιστοσελίδα

Ανακοινώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 01, 2012
10/1/2012 Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!