Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
7/7/2020

Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός

Ακαδημαϊκό Έτος2008-2009
ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
ΕξάμηνοΕαρι
ΔιδάσκοντεςΤίμος Σελλής, Γιάννης Σταύρακας, Θεόδωρος Δαλαμάγκας
Περιγραφή ΜαθήματοςΟ Παγκόσμιος Ιστός μπορεί να ιδωθεί σαν μια τεράστια Βάση Δεδομένων. Έτσι, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές των Βάσεων Δεδομένων για την διαχείριση πληροφορίας στον Ιστό. Το μάθημα εστιάζει στα σημεία όπου συναντιούνται οι δυο τεχνολογίες: αυτές των Βάσεων Δεδομένων και του Ιστού. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα εξής θέματα: Information Retrieval και μηχανές αναζήτησης, αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες ανάπτυξης data-intensive εφαρμογών στο Διαδίκτυο, ημιδομημένα δεδομένα και γλώσσες ερωτημάτων για τον Ιστό, XML, ολοκλήρωση πληροφορίας από ετερογενείς πηγές, ανοικτά ερευνητικά προβλήματα.