Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

4η Διάλεξη

ΚατάστασηΈγινε
ΥπεύθυνοςΓ.Σταύρακας
Ημερομηνία5/11/2009 11:00:00 AM
Περιγραφή- Επεξεργασία Σημασιολογικού Περιεχομένου στον Ιστό

Υλικό Διάλεξης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 11, 2009
ΥΛH ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/11/2009 4:27:17 PM Μέγεθος αρχείου: N/A

Αρχείο: sw.ppt
Μέγεθος: 2.00 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 11, 2009
Semantic Web (RDF, OWL, γλώσσες ερωτήσεων)
[ Θοδωρής Δαλαμάγκας ]

Ημ. Εισαγωγής: 5/11/2009 4:20:14 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/11/2009 4:20:14 PM Μέγεθος αρχείου: 2.00 MB