Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

3η Διάλεξη

ΚατάστασηΈγινε
ΥπεύθυνοςΘ. Δαλαμάγκας
Ημερομηνία5/4/2009 11:00:00 AM
Περιγραφή- Τεχνολογίες XML
- Γλώσσες ερωτήσεων για XML

Υλικό Διάλεξης

Αρχείο: Xworld-1.ppt
Μέγεθος: 970.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 04, 2009
Τεχνολογίες XML
[ Θοδωρής Δαλαμάγκας ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/4/2009 4:09:27 PM Μέγεθος αρχείου: 970.00 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 07, 2009
ΥΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
[ Θοδωρής Δαλαμάγκας ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/7/2009 12:15:10 PM Μέγεθος αρχείου: N/A