Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

2η Διάλεξη

ΚατάστασηΈγινε
ΥπεύθυνοςΓ. Σταύρακας
Ημερομηνία4/27/2009 11:00:00 AM
Περιγραφή- IR και μηχανές αναζήτησης

Υλικό Διάλεξης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 07, 2009
ΥΛH ΔΙΑΛΕΞΗΣ
[ Γιάννης Σταύρακας ]

Information Retrieval
Μοντέλο Vector Space
Ευρετήρια για ανεύρεση κειμένων
Μηχανές αναζήτησης στον Ιστό
MapReduce

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/7/2009 12:14:35 PM Μέγεθος αρχείου: N/A

Αρχείο: IR and Search Engines-1.ppt
Μέγεθος: 852.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
IR και μηχανές αναζήτησης

Ημ. Εισαγωγής: 4/29/2009 4:44:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 4:44:44 PM Μέγεθος αρχείου: 852.00 KB