Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

1η Διάλεξη

ΚατάστασηΈγινε
ΥπεύθυνοςΤ. Σελλής
Ημερομηνία4/6/2009 11:00:00 AM
Περιγραφή- Διαδικαστικά μαθήματος
- Αναφορά Claremont

Υλικό Διάλεξης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, May 07, 2009
ΥΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

- Διαφάνειες παράδοσης
- Αναφορά Claremont στο site: http://db.cs.berkeley.edu/claremont/

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 3:06:35 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/7/2009 12:13:45 PM

Αρχείο: preliminaries_2009.ppt
Μέγεθος: 40.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Πληροφορίες για το μάθημα
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:44 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:41:36 AM Μέγεθος αρχείου: 40.00 KB

Αρχείο: ClaremontReport1.ppt
Μέγεθος: 209.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Αναφορά Claremont [2008]

Ημ. Εισαγωγής: 11/16/2007 3:05:30 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:41:36 AM Μέγεθος αρχείου: 209.00 KB

Αρχείο: claremont_report08.pdf
Μέγεθος: 242.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Κείμενο Αναφοράς Claremont

Ημ. Εισαγωγής: 4/26/2009 11:41:18 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:41:36 AM Μέγεθος αρχείου: 242.67 KB