Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
4/22/2019

Σύνδεσμοι

Οι παρακάτω σύνδεσμοι έχουν το υλικό από τις δύο τελευταίες συναντήσεις ερευνητών όπου συζητήθηκε το μέλλον της περιοχής των Βάσεων Δεδομένων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Αναφορά Claremont [2008]

Ημ. Εισαγωγής: 4/26/2009 11:29:23 AM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:30:06 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Αναφορά Lowell [2003]

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:30:19 AM