Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
4/22/2019

Αναφορές σε υλικό

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
Αναφορές για ερευνητικές περιοχές που άπτονται του μαθήματος

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 5:01:35 PM Μέγεθος αρχείου: N/A

Αρχείο: mapreduce-osdi04.pdf
Μέγεθος: 186.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, April 29, 2009
MapReduce

Το βασικό paper που περιγράφει τη μέθοδο MapReduce

Ημ. Εισαγωγής: 4/29/2009 5:03:06 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/29/2009 5:03:06 PM Μέγεθος αρχείου: 186.24 KB

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Data Management on Cloud Computing Platforms, Data Engineering Buletin, March 2009.

Αυτό το Special Issue του Data Engineering Bulletin έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στο πώς αλλάζει η διαχείριση πληροφορίας σε πλατφόρμες Cloud

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:44:48 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:50:24 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Bigtable: Google labs report

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:46:15 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:46:15 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Cloud Computing, IT professional, 11(2), March/April 2009.

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:48:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:48:43 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Amazon in Cloud: Amazon Web Services

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:51:04 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:51:04 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Google in Cloud: Google App Engine

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:51:37 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:51:37 PM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, May 18, 2009
Microsoft in Cloud: Azure

Ημ. Εισαγωγής: 5/18/2009 3:52:07 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/18/2009 3:52:07 PM