Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

Βιβλιογραφία μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, April 26, 2009
Βιβλία
[ Γιάννης Σταύρακας ]

 Θα χρησιμοποιηθούν τμήματα από τα βιβλία:

- Data on the Web: From Relations to Semistructured Data and XML. Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu. Εκδόσεις Morgan Kaufmann, 2000.

- Database Management Systems. Ramakrishnan, Gehrke. Εκδόσεις McGraw-Hill, 2003. (Υπάρχει και σε Ελληνική έκδοση)


Τα βιβλία διατίθενται στην βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 4/26/2009 11:54:24 AM

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, November 15, 2007
Επιπλέον υλικό
[ Γιάννης Σταύρακας ]

Μαζί με κάθε διάλεξη υπάρχουν και επιπλέον αναφορές σε σχετικές εργασίες για όποιον ενδιαφέρεται.

- Μια πολύ καλή πηγή για εργασίες στην περιοχή των βάσεων δεδομένων είναι το DΒLP.
- Επίσης το W3C: The World Wide Web Consortium

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 11/15/2007 5:36:34 PM