Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων και Παγκόσμιος Ιστός
1/19/2019

Eργασίες μαθήματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, May 22, 2009
Εργασία μαθήματος
[ Καθ. Τίμος Σελλής ]

Θα πρέπει να επιλέξετε μια θεματική περιοχή από τις παρακάτω που σας ενδιαφέρει και να επικοινωνήσετε μαζί μας (δείτε το όνομα του κάθε υπεύθυνου) ώστε να προσδιοριστεί ακριβώς το θέμα (είναι ευπρόσδεκτες και άλλες προτάσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει μέχρι τις 29/5 να έχετε επιλέξει και καταλήξει στην εργασία που θα εκπονήσετε.

Οι εργασίες είναι 2 ειδών:

α) βιβλιογραφικές/ερευνητικές: έχουν ως στόχο την καταγραφή και ανάλυση μεθόδων και τεχνολογιών, με έμφαση στην κριτική παρουσίαση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων. Το παραδοτέο θα είναι μια επιστημονική αναφορά περίπου 20 σελίδων.

β) αξιολογήσεις συστημάτων/υλοποιήσεις: έχουν ως στόχο την πραγματοποίηση δοκιμαστικών λειτουργιών συστημάτων ή υλοποιήσεις πρότυπων συστημάτων, με έμφαση στην κριτική παρουσίαση των δυνατοτήτων και των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Το παραδοτέο θα είναι μια αναφορά αξιολόγησης/παρουσίασης περίπου 5 σελίδων. Θα πρέπει επίσης να γίνει επίδειξη των συστημάτων.

 

Θεματικές περιοχές

1. XML diff tools [Γ. Σταύρακας]
a) Μοντελοποίηση αλλαγών (change modelling) και τεχνικές
προσδιορισμού διαφορών (change detection) σε XML κείμενα.

2. Xquery engines
[Γ. Σταύρακας]
α) Καταγραφή και αξιολόγηση τεχνικών αποτίμησης ερωτήσεων Xquery σε XML δεδομένα.
β) Μελέτη απόδοσης και αξιολόγηση XQuery υλοποιήσεων.

3. RDF stores
[Θ. Δαλαμάγκας]
α) Καταγραφή και αξιολόγηση μεθόδων αποθήκευσης δεδομένων RDF.
β) Μελέτη απόδοσης και αξιολόγηση εργαλείων RDF store.

4. RDF query languages
[Θ. Δαλαμάγκας]
α) Καταγραφή και αξιολόγηση γλωσσών ερωτήσεων για δεδομένα RDF.
β) Μελέτη απόδοσης και αξιολόγηση SPARQL υλοποιήσεων.

5. Εργαλεία σημασιολογικής επισημείωσης στον Ιστό (Semantic Web Annotation)
[Γ. Σταύρακας]
α) Καταγραφή και αξιολόγηση δυνατοτήτων και λειτουργιών.
Παραδείγματα: zotero, calais, κ.λ.π.

5. Εργαλεία ολοκλήρωσης πηγών δεδομένων στον Ιστό με τεχνολογίες mash-ups και scraping
[Γ. Σταύρακας]
α) Καταγραφή και αξιολόγηση δυνατοτήτων και λειτουργιών mash-ups.
β) Καταγραφή και αξιολόγηση δυνατοτήτων και λειτουργιών scraping.
Παραδείγματα: mozilla ubiquity, yahoo pipes, piggybank, dapper, κ.λ.π.

6. Διαχείριση δεδομένων στο Σύννεφο [Θ. Δαλαμάγκας]
α) Μελέτη και κριτική αξιολόγηση των υπηρεσιών AppEngine του Google.
β) Πρότυπη υλοποίηση μικρών εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων στο σύννεφο
γ) MapReduce και Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων δεδομένων:
μελέτη και σύγκριση δυνατοτήτων και λειτουργιών.

Ημ. Εισαγωγής: 10/26/2007 4:42:43 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 5/22/2009 12:11:46 PM